WEST

 

Bedrijvenvereniging WEST is een samenwerkingsverband van de bedrijvenparkverenigingen Peizerweg e.o., Hoendiep, Corpus den Hoorn Zuid e.o., Zernike Campus Groningen, Hoogkerk/Westpoort en het Overlegplatform Kranenburg. WEST heeft ruim 200 leden (stand maart 2018). Er zijn ruim 700 bedrijven gevestigd in Groningen West.

Voor 2018 heeft WEST een netto fondsbudget van € 584.339

Ga voor een aanvraagformulier rechtstreeks naar de fondspagina van WEST
maar neem altijd eerst contact op met het secretariaat van WEST voordat u een aanvraag indient.