De praktijk

 

Alle ondernemers in de stad Groningen worden uitgenodigd hun plannen met betrekking tot de verbetering van hun omgeving kenbaar te maken. Het Fonds stimuleert ondernemers, hun verenigingen en medewerkers van de Gemeente Groningen om plannen uit te werken die (mede) gefinancierd kunnen worden door Het Fonds. Het Fonds draagt bij aan het optimaliseren van het ondernemingsklimaat in Groningen.

Regels

De eerste regel is dat er zo min mogelijk regels zijn. Alles wat ondernemers in gezamenlijk overleg tot hun gezamenlijk belang verklaren, komt voor (gedeeltelijke) financiering uit Het Fonds in aanmerking. Het bestuur van Het Fonds zal alleen bij fricties of onenigheid knopen doorhakken en zal de gebruikers van Het Fonds ondersteunen in het maken van kwalitatief goede plannen. 

De tweede regel is dat partijen die geld uit Het Fonds willen trekken, dat alleen kunnen doen wanneer ze een plan indienen met een alliantie van andere ondernemers. Aanvragen voor (gedeeltelijke) financiering worden ingediend bij de de bedrijvenvereniging in het gebied van de initiatiefnemers.  

De stad kent 4 bedrijvenverenigingen namelijk VBNO, ZO, WEST en GCC. Daarnaast hebben de partners in het Akkoord van Groningen zelfstandige trekkingsgerechten. De verenigingen kunnen aanvragen uit Het Fonds indienen ter hoogte van hun "trekkingsrechten" indien de ALV van de betreffende verenigingen instemt met deze aanvragen. 

Het is een belangrijk uitgangspunt van Het Fonds dat partijen het debat voeren over hun bedrijfsomgeving en tot een gezamenlijk besluit komen.

Aanvragen

Aanvragen kunnen worden ingediend bij de vereniging waaronder de aanvrager ressorteert. Ga voor meer informatie naar Verenigingen.