Aanvragen

 

Het indienen van een aanvraag doet u bij de bedrijvenvereniging waaronder uw bedrijf valt. U kunt dit nagaan door het document Gebiedsindeling te raadplegen. In het document Opbrengsten per gebied ziet u de budgetten per vereniging voor 2018. Neem altijd eerst contact op met de betreffende vereniging alvorens u een aanvraag indient.
Zie de pagina Verenigingen.

Gebiedsindeling

Opbrengsten per gebied 2018

Om u te helpen bij uw oriëntatie welke projecten zoal in aanmerking kunnen komen voor (co)financiering door Het Fonds hebben wij door Berenschot een zogenaamde Kansenkaart laten ontwikkelen. Bekijk ook het filmpje op de homepage en enkele voorbeeld projecten.