Neem vrijblijvend contact op met uw bedrijvenvereniging

Ondernemersfonds voor de Groninger ondernemer

Groningen heeft sinds 1 januari 2011 een ondernemersfonds, genaamd Het Fonds.
Het Fonds wil ondernemersverenigingen stimuleren en faciliteren bij het ontwikkelen van plannen die bijdragen aan een economisch gezonde en aantrekkelijke stad.

Het Fonds daagt het georganiseerde bedrijfsleven uit om met zulke plannen te komen. Denk daarbij aan onderwerpen als duurzaamheid, bereikbaarheid/mobiliteit, aantrekkelijkheid bedrijventerreinen, collectieve activiteiten, aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt, gunstig ondernemersklimaat en veiligheid.

Juist gemeenschappelijkheid in projecten kan een gewenste schaalvergroting en co-financiering op gang brengen, met een groot netto resultaat voor een gebied of de hele stad.

Het Fonds financiert dergelijke plannen graag! Bekijk onderstaand filmpje om inspiratie op te doen.

Bekijk via deze link meer video's over het Fonds.